מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS ומערכת בקרת אחיזה ESP

מנורת בקרה ABS

מנורת בקרה ABS

במידה ונורה זו דולקת קבוע בלוח השוענים – קיימת תקלה במערכת ABS

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.