מערכת תזמון – רצועת טיימינג

540290_391076774271495_1349888407_n

המשחה – כשל בחגורת טיימינג

במצב זה בו החגורה רפויה עקב כשל במותחן רצועת התזמון “קופצת” והחלקים במנוע מאבדים סינכרון.

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.