תיקון חלונות חשמל ומנגנונים

מנגנון חלון מורכב – שילוב מתכת ופלסטיק

תיקון מנגנוני חלון

מנגון חלון המורכב מפלסטיק, מתכת, וכבל פלדה

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.