Monthly Archives: June 2013

מיזוג אויר ברכב

תיקון מזגן ברכב לפני שנעסוק באפשרויות העומדות לפנינו בתיקון המזגן ברכב, חשוב להבין כיצד מערכת המזגן עובדת. מערכת המזגן ברכב מורכבת ממספר רכיבים שתקינותם קריטית לפעולה תקינה של המערכת כולה. גז למזגן – הגז הוא החומר הפעיל במערכת המיזוג, ללא גז – אין קירור. בשונה מבנזין או סולר, אין צורך למלא גז במזגן על מנת שיעבוד […]

Posted in Technical | Comments Off on מיזוג אויר ברכב