Tag Archives: בדיקת ABS

מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS ומערכת בקרת אחיזה ESP

במאמר זה אתיחס למערכות למניעת נעילת גלגלים ABS ומערכות בקרת אחיזה ברכב ESP פעם ברכבים לא היו מערכות מסוג זה, למה אני צריך אותן? האם מערכת למניעת גלגלים יכולה להגן עלי במקרה חרום? האם מערכת למניעת נעילת גלגלים לא מאריכה את מרחק הבלימה? האם המערכת מגינה עלי ועל נוסעי הרכב בזמן שנורת התקלה דולקת בקביעות? […]

Posted in Technical | Also tagged , , , , , , , Comments Off on מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS ומערכת בקרת אחיזה ESP